Arteterapia Konferencja - FabrykKreatywności
Zapraszamy serdecznie 
na naszą kolejną Konferencję z zakresu 

Arteterapii

Tym razem spotykamy się w Miejskim Centrum Kultury

17.09.2020r. - czwartek


w pięknej miejscowości 

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna – miasto w centralnej Polsce, północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad rzeką Kamienną.Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Metodyczno-Warsztatowej.

Zgłoś swój - plakat, instalację, zaprezentuj swoje dzieło.
W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami.
Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji. =========================================================================================================================================================


Ekspresja twórcza jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Terapia przez sztukę i potrzeba tworzenia to elementy nierozłączne. Dzięki temu dają one szerokie pole do działań zarówno dzieciom zdolnym, osobom poszukującym własnej drogi, dążącym do zmiany, jak też potrzebującym pomocy lub terapii.


Arteterapia
terapia przez sztukę, coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione,
z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i edukacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze).
Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy.
Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

 

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń oraz inspirowanie do działań w obszarze arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy.

W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane
w porozumieniu ze sztuką. 

Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy aktywności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych. Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji,
resocjalizacji, długoterminowej opieki i spokojnej starości. 

To również dobry czas by zwrócić uwagę na dziecko zdolne i jego potrzeby. =========================================================================================================================================================

                                    FabrykKreatywności

   Konferencja Metodyczno-Warsztatowa

             ARTE TERAPIA
       TERAPIA ZAJĘCIOWA
                     - podobieństwa i różnice

   Program Konferencji    (organizator zastrzega możliwość drobnych zmian)
     08.30 - 09.30    rejestracja uczestników, poranna kawa dla punktualnych          09.30 - 11.30  –  sesja plenarna  –  wystąpienia zaproszonych gości

 


     1.  prof. dr hab. Wiesław Karolak i Barbara Karolak  – AutoARTETERAPIE.
 
     2.  
dr hab. Anita Stefańska  Ja przez teatr. Wokół tworzenia i odtwarzania w terapii.
 

     3.  dr hab. Krzysztof Stachyra  Muzykoterapia a terapia zajęciowa z muzyką.

     11.30 - 12.00 
–  przerwa kawowa, możliwość zakupu książek


 

          12.00 - 13.30  –  panel dyskusyjny

        Tematy do dyskusji:
            w jakiej przestrzeni spotykają się arteterapia i terapia zajęciowa ?
            jakie są różnice pomiędzy działaniami w tych obszarach ?
            dla kogo, kiedy, w jakich miejscach, jaki cel chcesz osiągnąć ?

         Moderator - Jolanta Łysakowska 
     13.30 - 14.30  –  przerwa lunchowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek

 


   

          14.30 - 17.45  –  sesja warsztatowa   (do wyboru 2 warsztaty)


   Warsztaty odbywają się w dwóch turach (część 1  i  część 2)
   Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch warsztatach, po jednym w każdej części.

   Uczestnicy wcześniej deklarują udział w wybranych warsztatach w Formularzu zgłoszeniowym.

 


                             14.30 - 16.00     warsztaty - część 1

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1. Wiesław Karolak 
       Barbara Karolak               Terapia lustrzana.

                                            Motto:  Nie przeglądamy się w lustrze, to ono nam się przygląda. Jest bierne, niesprzeciwiające się nam.

                                            Podczas działań warsztatowych zajmiemy się problemem:

                                            Co takiego we mnie jest pozytywnego lub negatywnego ?   Co mogę dla siebie zrobić, jak to zrobić ?
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   2. Krzysztof Stachyra         –  Muzyka jako wspólna przestrzeń do pracy terapeutycznej.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   3. Jolanta Łysakowska
    
–  Rękodzieło i techniki zdobnicze w terapii zajęciowej i arteterapiinie-zwykły decoupage

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4. Anita Stefańska              –  Historia jednego ręcznika... 
                                                   Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób żyjących z niepełnosprawnością.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   5. Mariola Pietroń-Ratyńska   –  Arteterapia w profilaktyce  – malarstwo intuicyjne. Malarstwo akrylowe.

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   6. Agnieszka Siemek        
–  Złote myśli, sentencje i nie tylko... - transfer  wydruku na drewno. 

                               Podczas warsztatu uczestnicy poznają technikę nanoszenia wydruków laserowych - treści lub obrazów na drewno. 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

     16.00 - 16.15    przerwa kawowa, zmiana sal warsztatowych
                            16.15 - 17.45     warsztaty - część 2

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   7. Wojciech Kotylak                     –  Robale ekologiczne – autorskie warsztaty z wykorzystaniem teatroterapii.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8. Beata Rybarczyk-Czajkowska 
       Katarzyna Budrewicz               –  Maski – jak, dlaczego, po co?
   

                             Podczas warsztatu uczestnicy wykonają 
maskę z pianki według własnego pomysłu.
                             Będzie to również okazja do porozmawiania na temat 
masek, które nakładamy w życiu, tego co zakrywamy lub odkrywamy.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   9. Ewelina Dehn                       
   –  Choreoterapia i tańce w kręgu – świadomość ciała i emocji.

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  10. Jolanta Łysakowska               –  Arteterapia – Autoportret sfilcowany.

  

                                    Podczas działań warsztatowych porozmawiamy o emocjach, kolorach i znaczeniu obrazu który powstanie,
                                    wykonany techniką filcowania na sucho. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  11. Jarosław Janiga                      –  Warsztat bębniarski (bębny djembe).
  
                                   
Warsztat dla wszystkich, którzy mają ochotę poczuć klimat wspólnego rytmu i energii bijącej z bębna.
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  12. Paulina Perka                          –  Makramowe węzełki   –  powrót do rękodzieła.

  
                                    Podczas warsztatu uczestnicy poznają podstawowe sploty makramowe i wykonają bransoletkę z koralikami.
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     17.45 - 18.00    podsumowanie i zakończenie Konferencji, losowanie upominków

                                 (bony szkoleniowe na bezplatne warsztaty, książki z zakresu Arteterapii, czasopisma Bliżej Przedszkola)

                     Konferecja jest rekomendowana przez  SAP Kajros
     ================================================================


                                                            Organizatorem Konferencji jest
                           Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  Fabryka Kreatywności w Chorzowie,

       dzięki temu każda szkoła, przedszkole i placówka edukacyjna może rozliczyć koszt Konferencji
                                            ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli.================================================================


  Miejsce Konferencji:  

Miejskie Centrum Kultury
im. Leopolda Staffa

ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna


================================================================

   Aby zgłosić swój udział w Konferencji należy:

   1.  zapoznać się z  Programem
   2.  pobrać, wypełnić i przesłać na podany adres email   Formularz zgłoszenia
   3.  dokonać opłatę i przesłać na podany adres email   Potwierdzenie wpłaty

   ================================================================


   Proszę dokonać opłatę konferencyjną w kwocie  190 zł  na konto: 


            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Bank BNP PARIBAS
        87 1750 0012 0000 0000 2961 0018

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   W tytule przelewu proszę wpisać:  Konferencja oraz imię i nazwisko uczestnika
   W tej cenie zapewniamy:

     - udział w Konferencji  (sesja plenarna, panel dyskusyjny, dwa warsztaty)

     - zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji i warsztatach

     - serwis kawowy
     - ciepły posiłek

     - fakturę
 

 Formularz zgłoszenia na Konferencję oraz potwierdzenie dokonania opłaty
 proszę przesłać na adres:  
konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

 

 Pytania proszę kierować na adres:   konferencja@fabrykakreatywnosci.pl  

 lub telefonicznie:  Tomasz Gluźniewicz   tel:  +48/ 666-353-121WAŻNE

Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Konferencji  i wystawienia zaświadczenia o udziale w Konferencji.  Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach lub filmach, które powstały podczas Konferencji i warsztatów organizowanych przez
ODN Fabryka Kreatywności  w Chorzowie oraz Fundację W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie.
 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konferencji Metodyczno-Warsztatowej Arteterapia i terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice  w Skarżysku-Kamiennej, poprzez publikację tekstów lub zdjęć oraz filmów wykonanych podczas zajęć konferencji.

Niniejsza zgoda dotyczy publikacji na łamach prasy i internetu i dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. Fabryka Kreatywności dołoży wszelkich starań, by publikacja wizerunku nie naruszała dóbr osobistych uczestnika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:
1. W związku z zgłoszeniem udziału w
Konferencji Metodyczno-Warsztatowej Arteterapia i terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice  w Skarżysku-Kamiennej, a przez to wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kreatywności w Chorzowie zwana dalej „Administratorem” z siedzibą przy ul. Konopnickiej 9/1 w Chorzowie (41-500) reprezentowana przez
Jolantę Łysakowską – właściciela firmy, tel. +48 / 666-353-121,  email:  szkolenia@fabrykakreatywnosci.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja celów związanych z realizacja Konferencji Arteterapia i Terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli przepisy prawa tego nie zabraniają, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków realizowanych przez Fabrykę Kreatywności w Chorzowie, o których mowa w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. celów.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych w niezbędnym zakresie będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje z sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Konferencji do dnia 30.09.2020r.  W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, lub przez czas nieokreślony - do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych na mocy art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Program  Konferencji:Formularz  zgłoszenia  na  Konferencję:

====================================================================================

 


Organizatorzy: 
                      --->    Fundacja  W KAŻDYM WIEKU
                           


                        ---> 
FabrykKreatywności

       Kontakt w sprawie Konferencji:

           Tomasz Gluźniewicz   FabrykKreatywności  

         telefon:  +48/ 666-353-121  
  
         e-mail:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

          www.fabrykakreatywnosci.pl  


Partnerzy:

                                   --->   MCK Skarżysko-Kamienna


                             --->      Wydawnictwo DIFIN

                        --->    Wydawnictwo Bliżej PrzedszkolaRekomendacje:
                          --->    SAP   KAJROS


Sponsor:
      --->   SeniorLux=================================================================================================================

   Jak co roku,
   czekają nas wspaniałe chwile oraz inspirujące działania twórcze w trakcie warsztatów  :)

   Zapraszamy do oglądania filmu z naszych Kursów Arteterapii  :)


                           www.fabrykakreatywnosci.plZapraszamy  :)              Nasze  poprzednie  Konferencje:
       ===========================================...
        5 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.05.2018r.
        4 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.09.2015r.
        3 Konferencja - Chorzów  27.05.2014r.

          2 Konferencja - Chorzów  17.10.2013r.

          1 Konferencja - Gliwice  06.06.2013r.


Copyright Nazwa.pl