27 maja 2014r. w Chorzowie.

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji naukowo-metodycznej.
Zgłoś swój - referat, plakat, warsztat, instalację.
W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami.

Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji.

Konferencja jest objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Chorzów.

Rejestracja na Konferencję znajduje się pod Programem w zakładce  Program oraz zapisy.

Arteterapia - terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione, z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i relaksacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze). Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy. Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

Celem Konferencji jest upowszechnianie arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii oraz wprowadzanie jej w obszary działań na rzecz dzieci i dorosłych. Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy.
      W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane w porozumieniu ze sztuką. Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy działalności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych.
Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji, spokojnej starości, resocjalizacji. Zapraszamy gorąco do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Copyright Nazwa.pl