Arteterapia Konferencja - FabrykKreatywności
Zapraszamy serdecznie 
na naszą kolejną Konferencję z zakresu 

Arteterapii

Tym razem spotykamy się w Miejskim Centrum Kultury

w piątek 13.03.2020r.

w pięknej miejscowości 

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna – miasto w centralnej Polsce, północnej części województwa świętokrzyskiego, siedziba władz powiatu skarżyskiego. Położona na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego, nad rzeką Kamienną.Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Metodyczno-Warsztatowej.

Zgłoś swój - plakat, instalację, zaprezentuj swoje dzieło.
W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami.
Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji.

                                                         

                                                          PROGRAM  KONFERENCJI

 

08.30-09.30 – rejestracja uczestników,  kawa dla punktualnych

 

09.30-11.30 - sesja plenarna

09.30 – 09.45 - otwarcie konferencji - Tomasz Gluźniewicz

09.45 – 10.15 - prof. Wiesław Karolak i Barbara Karolak – AutoARTETERAPIE.

10.15 – 10.45 - dr hab. Anita Stefańska – Ja przez teatr. Wokół tworzenia  i odtwarzania w terapii

10.45 – 11.15 - dr Krzysztof Stachyra – Muzykoterapia

11.15 – 11.30 - pytania do prelegentów


11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

 

12.00 – 13.15 – panel dyskusyjny          Moderator: Jolanta Łysakowska

 

Tematy do dyskusji:   - w jakiej przestrzeni spotykają się arteterapia i terapia zajęciowa?

                                  - jakie są różnice pomiędzy działaniami w tych obszarach?  

                                  - dla kogo, kiedy, w jakich miejscach?13.15 – 14.15 – przerwa obiadowa 
(ciepły posiłek dla każdego)

 

14.14 – 17.00 – sesja warsztatowa                            14.15– 15.45 – I część

 

1. Wiesław Karolak i Barbara Karolak - Terapia lustrzana.

           
                     Motto:   Nie przeglądamy się w lustrze, to ono nam się przygląda. Jest bierne, niesprzeciwiające się nam.

                                  Podczas działań warsztatowych  zajmiemy się problemem:
                                  Co takiego we mnie jest pozytywnego
 lub negatywnego?  Co mogę dla siebie zrobić, jak to zrobić?


2. Krzysztof Stachyra –  Muzykoterapia.

3. Jolanta Łysakowska – Rękodzieło i techniki zdobnicze w terapii zajęciowej i arteterapii – nie-zwykły decoupage.           

                                                                        

4. Anita Stefańska –  Historia jednego ręcznika…. Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób
                                                                                 żyjących 
z niepełnosprawnością.

5. Mariola Pietroń-Ratyńska -  Arteterapia w profilaktyce - malarstwo intuicyjne. Malarstwo akrylowe.

6. Warsztat……. – wkrótce dokładne informacje.

 

                                                                                           15.30 – 17.00 - II część 

7. Wojciech Kotylak -    Robale ekologiczne – autorskie warsztaty z wykorzystaniem teatroterapii.

8. Beata Rybarczyk-Czajkowska oraz Katarzyna Budrewicz – Maski – jak, dlaczego, po co?
                                           
                                 Podczas warsztatu uczestnicy wykonają 
maskę według własnego pomysłu.
                                 Będzie to również okazja do porozmawiania na temat 
masek, które nakładamy w życiu,
                                 tego co zakrywamy lub odkrywamy.


9. Ewelina Dehn – Choreoterapia i tańce w kręgu – świadomość ciała i emocji.

10. Jolanta Łysakowska - Arteterapia - Autoportret sfilcowany.

                                         
                                         Podczas działań warsztatowych porozmawiamy o emocjach, kolorach i znaczeniu 
obrazu,  
                                         który powstanie, wykonany techniką filcowania na sucho.


11. Warsztat……. – wkrótce dokładne informacje.

12. Warsztat……. – wkrótce dokładne informacje.

 

17.00 - Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Rozdanie zaświadczeń oraz losowanie prezentów (książki z zakresu arteterapii, bony na warsztaty,

egzemplarze czasopisma Bliżej Przedszkola...).Koszt udział w Konferencji - 190 zł.
W tej cenie zapewniamy
- udziała w konferencji, w tym dwa warsztaty do wyboru
- kawa, herbata, słodki poczęstunek
- ciepły posiłek
- zaświadczenie uczestnictwa w konferencji i warsztatach
- fakturę.

Wpłatę należy dokonać na konto:
Bank BNP Paribas   30 1750 0012 0000 0000 2960 9977

Poniżej dane do kontaktu - Tomasz Gluźniewicz.Organizatorem konferencji jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fabryka Kreatywności w Chorzowie,
dzięki czemu każda szkoła, przedszkole i placówka edukacyjna może rozliczyć koszt konferencji
ze środków na doskonalenia zawodowe nauczycieli.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konferencji Metodyczno-Warsztatowej Arteterapia i terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice  w Skarżysku-Kamiennej, poprzez publikację tekstów lub zdjęć oraz filmów wykonanych podczas zajęć konferencji.

Niniejsza zgoda dotyczy publikacji na łamach prasy i internetu i dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych. Fabryka Kreatywności dołoży wszelkich starań, by publikacja wizerunku nie naruszała dóbr osobistych uczestnika konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:
1. W związku z zgłoszeniem udziału w
Konferencji Metodyczno-Warsztatowej Arteterapia i terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice  w Skarżysku-Kamiennej, a przez to wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fabryka Kreatywności w Chorzowie zwana dalej „Administratorem” z siedzibą przy ul. Konopnickiej 9/1 w Chorzowie (41-500) reprezentowana przez
Jolantę Łysakowską – właściciela firmy, tel. +48 666-353-121, mail: szkolenia@fabrykakreatywnosci.pl
2. Celem zbierania danych jest realizacja celów związanych z realizacja Konferencji Arteterapia i Terapia zajęciowa – podobieństwa i różnice.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeśli przepisy prawa tego nie zabraniają, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów i obowiązków realizowanych przez Fabrykę Kreatywności w Chorzowie, o których mowa w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie ww. celów.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych w niezbędnym zakresie będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Na podstawie udostępnionych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane decyzje z sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji Konferencji do dnia 30.03.2020r.  W uzasadnionych przypadkach dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, lub przez czas nieokreślony - do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, lub do celów statystycznych na mocy art. 89 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Ekspresja twórcza jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Terapia przez sztukę i potrzeba tworzenia to elementy nierozłączne. Dzięki temu dają one szerokie pole do działań zarówno dzieciom zdolnym, osobom poszukującym własnej drogi, dążącym do zmiany, jak też potrzebującym pomocy lub terapii.


Arteterapia
- terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione,
z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i edukacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze).
Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy.
Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

 

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń oraz inspirowanie do działań w obszarze arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy.

W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane
w porozumieniu ze sztuką. 

Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy aktywności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych. Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji, spokojnej starości, resocjalizacji. 

To również dobry czas by zwrócić uwagę na dziecko zdolne i jego potrzeby.   Program Konferencji  (organizatorzy zastrzegają możliwość drobnych zmian)     09.00 - 10.00 - rejestracja uczestników, poranna kawowa, możliwość zakupu książek


          10.00 - 12.00  –  sesja plenarna  –  wystąpienia zaproszonych gości

 


   ..............................                        Akademia Sztuk Piękych w Łódzi 
                                                            Tylko spokój nas uratuje.                      Motto:

                                                                                                                                                       Ot takie powiedzenie:

                                                                                                                                    Zła wiadomość: nic nie trwa wiecznie.

                                                                                                                                    Dobra wiadomość: nic nie trwa wiecznie.

   ...............................                     Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Arteterapii
                                                       Teatr terapeutyczny nie stoi w rozkroku czyli o terapii i procesie artystycznym 
                                                           w obszarze sztuki.

   ...............................                     .............................................................................................................................

 

     12.00 - 12.30
- przerwa kawowa, możliwość zakupu książek


 

          12.30 - 14.00  –  panel dyskusyjny  pt.  Twórczość jako naturalna potrzeba człowieka 

   Wojciech Kotylak  Prezentacja filmu  „Zabawa, terapia ... teatr"

   Agnieszka Pałka  Sensoryczna plastyka - radosna, nieskrępowana twórczość i wielozmysłowa zabawa,

                                    sposobem na stymulowanie rozwoju dziecka oraz wspieranie relacji dziecko – rodzic.
   Joanna Letkiewicz-Zamora i Agata Kiwacka oraz uczniowie i absolwenci klasy integracyjnej
   z elementami arteterapii – Otwiera uczniom oczy, czyli o działaniu i wpływie arteterapii na współczesnego nastolatka.

   Jolanta Łysakowska  Potrzeba tworzenia – odkrywanie potencjału twórczego.


     14.00 - 15.00 - przerwa lunchowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek

 


   
          15.00 - 18.30  –  sesja warsztatowa   (do wyboru 2 warsztaty)

   Warsztaty odbywają się w dwóch turach. Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch warsztatach, po jednym w każdej części.

   Uczestnicy wcześniej deklarują udział w wybranych warsztatach w Formularzu zgłoszeniowym.

 

   Warsztaty - część 1   (15.00 - 16.25) 

   1. Wiesław Karolak               Tylko spokój nas uratuje.

   2. Anita Stefańska                Teatroterapia – formowanie partytury teatralnej.

   3. Grażyna Szafraniec          Pomysły na miarę potrzeb – eklektyczne plany rozwojowe. 

   4. Agnieszka Pałka               Z drzew papier, zpapieru drzewa ... w wiosennym słońcu powstaje od nowa.


 

     16.25 - 16.35 - przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach
   Warsztaty - część 2   (16.35 - 18.00) 

   5. Wojciech Kotylak             Gazetowo – warsztat arteterapeutyczny.

   6. Aleksander Sobala          
Choreoterapia – emocje płynące z ciała.

   7. Joanna Zając 
                   Program aktywności muzyczno-plastycznej według metody Doroty Dziamskiej.

   8. Jolanta Łysakowska        Twórczość codzienna – obudź swoją kreatywność.     18.05 - 18.30 - podsumowanie konferencji, losowanie upominków, zakończenie

 

 


================================================================

  Miejsce Konferencji:  

Miejskie Centrum Kultury
im. Leopolda Staffa

ul. Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna


================================================================

 Aby zgłosić swój udział w Konferencji należy:

 1.  zapoznać się z Programem,
 2.  pobrać, wypełnić i przesłać na podany adres email Formularz zgłoszenia,
 3.  dokonać opłatę i przesłać na podany adres email potwierdzenie,

 ================================================================

 Proszę dokonać opłatę konferencyjną w kwocie  190 zł  na konto: 

   ................................

   ................................
   .. .... .... .... .... .... .... 

 

 Opłatę należy dokonać do dnia 01.03.2020r.

 Jeśli będzie wystawiana faktura za konferencję, należność musi zostać opłacona
 z konta placówki/instytucji/firmy/osoby na którą będzie wystawiana faktura.

 Formularz zgłoszenia na konferencję oraz potwierdzenie dokonania opłaty   konferencyjnej proszę przesłać na adres:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

 

 Pytania proszę kierować na adres: konferencja@fabrykakreatywnosci.pl  

 lub telefonicznie, osoba do kontaktu: Tomasz Gluźniewicz   tel: 666-353-121

 

Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Konferencji  i wystawienia zaświadczenia o udziale w Konferencji.  Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach lub filmach, które powstały podczas Konferencji i warsztatów organizowanych przez Fabrykę Kreatywności w Chorzowie oraz Fundację W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie. 

 
Program  Konferencji:Formularz  zgłoszenia na Konferencję:

=====================================================================================

 


Organizatorzy: 
                          --->    Fundacja  W KAŻDYM WIEKU
                           


                        ---> 
Fabryka Kreatywności

     Kontakt w sprawie Konferencji:

         Tomasz Gluźniewicz   Fabryka Kreatywności  

        telefon:  666-353-121  
  
        e-mail:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

          www.fabrykakreatywnosci.pl  


Partnerzy:

                                   --->      MCK Skarżysko-Kamienna


                             --->        Wydawnictwo DIFIN

                        --->     Wydawnictwo Bliżej Przedszkola
   Jak co roku,
   czekają nas wspaniałe chwile oraz inspirujące działania twórcze w trakcie warsztatów  :)

   Zapraszamy do oglądania filmu z naszych Kursów Arteterapii  :)


                           www.fabrykakreatywnosci.plZapraszamy  :)              Nasze  poprzednie  Konferencje:
       ===========================================...
        5 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.05.2018
        4 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.09.2015
        3 Konferencja - Chorzów  27.05.2014

          2 Konferencja - Chorzów  17.10.2013

          1 Konferencja - Gliwice  06.06.2013


Copyright Nazwa.pl