Arteterapia Konferencja


                                   Trwają przygotowania organizacyjne do kolejnej - 5 Konferencji. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz wydarzeń na Facebooku.

===========================================================

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji naukowo-metodycznej.
Zgłoś swój - referat, plakat, warsztat, instalację.
W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami.

Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji.


Arteterapia - terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione, z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i relaksacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze). Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy. Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

Celem Konferencji jest upowszechnianie arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii oraz wprowadzanie jej w obszary działań na rzecz dzieci i dorosłych. Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy. W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane w porozumieniu ze sztuką. Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy działalności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych. Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji, spokojnej starości, resocjalizacji.================================================================


Zapraszamy na Konferencję Naukowo-Metodyczną
„Arteterapia – twórczość wspomagająca rozwój”
17.09.2015r w Wodzisławiu Śląskim

dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów,
wychowawców, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego      Poniżej znajduje się wstępny program który może ulec niewielkim zmianom...Program Konferencji:09.00 – 10.00  rejestracja uczestników, poranna kawa, możliwość zakupu książek


               10.00 – 12.00  sesja plenarna


              wystąpienia zaproszonych gości, ekspertów wybranych dziedzin arteterapii, dyskusja,

prof. dr hab. Wiesław Karolak – Profesor zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
                                                     Storytelling

dr Anita Stefańska Adiunkt w Zakładzie Arteterapii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
                                  Teatr w przestrzeni zastosowań arteterapeutycznych 

mgr Jolanta Łysakowska – Nauczyciel akademicki, Prezes Fundacji W KAŻDYM  WIEKU,
                                             właściciel Fabryki Kreatywności,
                                             Zmiana w procesie arteterapeutycznym
12.00  12.30  przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek
              12.30  14.00  panel dyskusyjny  pt. Arteterapia – gdzie jest dla niej miejsce?

Do dyskusji (w formie krótkiego referatu, prezentacji, plakatu) zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl
Zgłoszenia do panelu dyskusyjnego przyjmujemy do 30.08.2015

Moderator: Jolanta Łysakowska14.00 – 15.00  przerwa lunchowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek
               15.00 – 18.00  sesja warsztatowa  (do wyboru 2 warsztaty)


15.00  16.25   warsztaty  część 1


1. Wiesław Karolak                Storytelling
2. Anita Stefańska                  Miejsce pedagoga reżysera terapeuty  w  przestrzeni  teatroterapii 

3. Aleksander Sobala            Choreoterapia  świadomość ciała w ruchu
4. Agnieszka Pałka                Czy warto marzyć? Mapa marzeń
5. Joanna Zając                     Magiczne drzewo – papieroplastyka w arteterapii16.25 16.35  przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach16.35 18.00  warsztaty  część 2


6. Sara Knapik-Szweda          Doświadczenia muzykoterapeutyczne jako podstawa nawiązywania relacji  
                                                 terapeutycznej.

7. Wojciech Kotylak                Plastyka i teatr w terapii
8. Jolanta Łysakowska           Autoportret sfilcowany  rękodzieło w arteterapii
9. Kornelia Solich                   Elementy muzykoterapii w procesie wspomagania rozwoju dzieci18.00  zakończenie Konferencji, losowanie upominków i niespodzianek
=====================================================================================

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Warunkiem odbycia się warsztatu jest zebrania się co najmniej 8 osób na dany warsztat.
Osoby uczestniczące w warsztatach prosimy o wygodne ubranie i obuwie.

Podczas Konferencji będzie możliwość zakupu książek z zakresu arteterapii prof. Wiesława Karolaka w tym najnowszych pozycji oraz innych.

Miejsce Konferencji: 
                           Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
                               Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
               
44-304  Wodzisław Śląski,  ul. 1-go Maja 23B


=====================================================================================

Opłata konferencyjna wynosi 95 zł,
(sesja plenarna, panel dyskusyjny, sesja warsztatowa, serwis kawowy, lunch, losowanie upominków, zaświadczenie).

Konferencja jest dofinansowana przez Fundację W KAŻDYM WIEKU.

Zgłoszenie oraz opłatę należy dokonać do dnia 15.09.2015r.

Proszę dokonać opłatę konferencyjną w kwocie 95 zł na konto:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź

nr konta:  25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 

Jeśli płatnikiem jest placówka / instytucja i będzie wystawiana na nią faktura za Konferencję,
należność musi zostać opłacona z konta tej placówki / instytucji.


Formularz zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej proszę przesłać na adres:
konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

Pytania proszę kierować na adres: konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 
Osoba do kontaktu: Tomasz Gluźniewicz tel.: 666-353-121


WAŻNE:
Przesyłając formularz zgłoszenia, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Konferencji i wystawienia zaświadczenia o udziale w Konferencji. Mając na uwadze prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) niniejszym oświadczasz iż wyrażasz zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie Twojego wizerunku przedstawionego na fotografiach lub filmach, które powstały podczas Konferencji organizowanej przez AHE w Wodzisławiu Śląskim, Fundację W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie oraz Fabrykę Kreatywności w Chorzowie. 

=====================================================================================Program  Konferencji:Formularz  zgłoszeniowy:
=====================================================================================

Patronat honorowy:

 


          -->   Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Organizatorzy:                           -->    Fundacja  W KAŻDYM WIEKU
                           


                        --> 
Fabryka Kreatywności

     Kontakt:

          Fabryka Kreatywności   Tomasz Gluźniewicz 

        tel.: 666-353-121  
  
        e-mail: konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

          www.fabrykakreatywnosci.pl


Partnerzy:
                                   -->       Wydawnictwo AHE

                                    -->        Wydawnictwo DIFIN

                      -->     Wydawnictwo Bliżej Przedszkola                    -->   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli   Jak co roku,
   czekają nas wspaniałe chwile oraz inspirujące działania twórcze w trakcie warsztatów  :)

   Zapraszamy do oglądania filmu z naszych Kursów Arteterapii  :)


                           www.fabrykakreatywnosci.plZapraszamy  :)

   Nasze  poprzednie  Konferencje:
        4 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.09.2015        3 Konferencja - Chorzów  27.05.2014
          2 Konferencja - Chorzów  17.10.2013
          1 Konferencja - Gliwice  06.06.2013

Copyright Nazwa.pl