Arteterapia KonferencjaZapraszamy serdecznie do Wodzisławia Śląskiego
17.05.2018r.

na naszą kolejną Konferencję z zakresu
Arteterapii
Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Metodyczno-Warsztatowej.

Zgłoś swój - plakat, instalację. W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami. Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji.


Ekspresja twórcza jest naturalną potrzebą każdego człowieka. Terapia przez sztukę i potrzeba tworzenia to elementy nierozłączne. Dzięki temu dają one szerokie pole do działań zarówno dzieciom zdolnym, osobom poszukującym własnej drogi, dążącym do zmiany, jak też potrzebującym pomocy lub terapii.


Arteterapia
- terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione,
z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i edukacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze).
Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy.
Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

 

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń oraz inspirowanie do działań w obszarze arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii.

Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy.

W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane
w porozumieniu ze sztuką. 

Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy aktywności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych. Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji, spokojnej starości, resocjalizacji. 

To również dobry czas by zwrócić uwagę na dziecko zdolne i jego potrzeby.

   Program konferencji  (organizatorzy zastrzegają możliwość drobnych zmian)     09.00 - 10.00 - rejestracja uczestników, poranna kawowa, możliwość zakupu książek


          10.00 - 12.00  –  sesja plenarna  –  wystąpienia zaproszonych gości

 


   prof. dr hab. Wiesław Karolak    Akademia Sztuk Piękych w Łódzi 
                                                            Tylko spokój nas uratuje.                      Motto:

                                                                                                                                                       Ot takie powiedzenie:

                                                                                                                                    Zła wiadomość: nic nie trwa wiecznie.

                                                                                                                                    Dobra wiadomość: nic nie trwa wiecznie.

   dr Anita Stefańska                     Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Arteterapii
                                                       Teatr terapeutyczny nie stoi w rozkroku czyli o terapii i procesie artystycznym 
                                                           w obszarze sztuki.

   dr Grażyna Szafraniec              Uniwetsytet Śląski w Katowicach - Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów.
                                                          Problem przez znak w twórczości dziecka.

 

     12.00 - 12.30
- przerwa kawowa, możliwość zakupu książek


 

          12.30 - 14.00  –  panel dyskusyjny  pt.  Twórczość jako naturalna potrzeba człowieka 

   Wojciech Kotylak  Prezentacja filmu  „Zabawa, terapia ... teatr"

   Agnieszka Pałka  Sensoryczna plastyka - radosna, nieskrępowana twórczość i wielozmysłowa zabawa,

                                    sposobem na stymulowanie rozwoju dziecka oraz wspieranie relacji dziecko – rodzic.
   Joanna Letkiewicz-Zamora i Agata Kiwacka oraz uczniowie i absolwenci klasy integracyjnej
   z elementami arteterapii – Otwiera uczniom oczy, czyli o działaniu i wpływie arteterapii na współczesnego nastolatka.

   Jolanta Łysakowska  Potrzeba tworzenia – odkrywanie potencjału twórczego.


     14.00 - 15.00 - przerwa lunchowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek

 


   
          15.00 - 18.30  –  sesja warsztatowa   (do wyboru 2 warsztaty)

   Warsztaty odbywają się w dwóch turach. Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch warsztatach, po jednym w każdej części.

   Uczestnicy wcześniej deklarują udział w wybranych warsztatach w Formularzu zgłoszeniowym.

 

   Warsztaty - część 1   (15.00 - 16.25) 

   1. Wiesław Karolak               Tylko spokój nas uratuje.

   2. Anita Stefańska                Teatroterapia – formowanie partytury teatralnej.

   3. Grażyna Szafraniec          Pomysły na miarę potrzeb  eklektyczne plany rozwojowe. 

   4. Agnieszka Pałka               Z drzew papier, zpapieru drzewa ... w wiosennym słońcu powstaje od nowa.

 

     16.25 - 16.35 - przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach
   Warsztaty - część 2   (16.35 - 18.00) 

   5. Wojciech Kotylak             Gazetowo – warsztat arteterapeutyczny.

   6. Aleksander Sobala           Choreoterapia  emocje płynące z ciała.

   7. Joanna Zając 
                   Program aktywności muzyczno-plastycznej według metody Doroty Dziamskiej.

   8. Jolanta Łysakowska        Twórczość codzienna – obudź swoją kreatywność.

 

     18.05 - 18.30 - podsumowanie konferencji, losowanie upominków, zakończenie

 


 Przewidujemy publikację materiałów pokonferencyjnych, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta. 


================================================================

 Miejsce Konferencji:  

Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
44 - 304  Wodzisław Śląski  ul. 1-go Maja 23 B 

================================================================

 Aby zgłosić swój udział w Konferencji należy:

 1.  zapoznać się z Programem,
 2.  pobrać, wypełnić i przesłać na podany adres email Formularz zgłoszenia,
 3.  dokonać opłatę i przesłać na podany adres email potwierdzenie,

 ================================================================

 Proszę dokonać opłatę konferencyjną w kwocie  90 zł  na konto: 

   AHE  Wodzisław Śląski

   PKOBP  Oddział 1 w Świdnicy
   40 1020 5138 0000 9402 0062 7828

 

 Opłatę należy dokonać do dnia 14.05.2018r.

 Jeśli będzie wystawiana faktura za konferencję, należność musi zostać opłacona
 z konta placówki/instytucji/firmy/osoby na którą będzie wystawiana faktura.

 Formularz zgłoszenia na konferencję oraz potwierdzenie dokonania opłaty   konferencyjnej proszę przesłać na adres:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

 

 Pytania proszę kierować na adres: konferencja@fabrykakreatywnosci.pl  

 lub telefonicznie, osoba do kontaktu: Tomasz Gluźniewicz   tel: 666-353-121

 

Przesyłając formularz zgłoszenia wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do uczestnictwa w Konferencji  i wystawienia zaświadczenia o udziale w Konferencji.  Mając na uwadze moje prawa wynikające z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo opublikowanie mojego wizerunku przedstawionego na fotografii (fotografiach) lub filmie, które powstały podczas Konferencji organizowanej  przez AHE w Wodzisławiu Śląskim, Fabrykę Kreatywności w Chorzowie oraz Fundację W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie. 

 
Program  Konferencji:Formularz  zgłoszenia na Konferencję:

=====================================================================================

Patronat honorowy:

 


          -->   Starosta Powiatu Wodzisławskiego

Organizatorzy:                           -->    Fundacja  W KAŻDYM WIEKU
                           


                        --> 
Fabryka Kreatywności

     Kontakt w sprawie Konferencji:

          Fabryka Kreatywności   Tomasz Gluźniewicz 

        telefon:  666-353-121  
  
        e-mail:  konferencja@fabrykakreatywnosci.pl 

          www.fabrykakreatywnosci.pl  


Partnerzy:
                                   -->       Wydawnictwo AHE

                                    -->        Wydawnictwo DIFIN

                      -->     Wydawnictwo Bliżej Przedszkola
   Jak co roku,
   czekają nas wspaniałe chwile oraz inspirujące działania twórcze w trakcie warsztatów  :)

   Zapraszamy do oglądania filmu z naszych Kursów Arteterapii  :)


                           www.fabrykakreatywnosci.plZapraszamy  :)              Nasze  poprzednie  Konferencje:
       ===========================================
        4 Konferencja - Wodzisław Śląski  17.09.2015
        3 Konferencja - Chorzów  27.05.2014

          2 Konferencja - Chorzów  17.10.2013

          1 Konferencja - Gliwice  06.06.2013


Copyright Nazwa.pl